TRẮC ĐỊA LÀ GÌ?

 

TRẮC ĐỊA LÀ GÌ?

 

     Trắc địa là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về hình dạng, kích thước quả đất, về các phương pháp đo đạc và biểu thị bề mặt quả đất dưới dạng bản đồ và số liệu.

     Trắc địa bao gồm nhiều bộ môn khoa học và kỹ thuật quan hệ chặt chẽ với nhau, mỗi  bộ môn có chức năng riêng.

     Trắc địa cao cấp: Nghiên cứu về hình dạng, kích thước của toàn bộ hoặc các vùng rộng lớn của bề mặt trái đất, nghiên cứu các hiện tượng biến dạng của vỏ trái đất, xây dụng mạng lưới tọa độ quốc gia có độ chính xác cao.

 

trac-dia-la-gi-dia-hinh-dia-chinh

 

     Trắc địa địa hình – địa chính: Nghiên cứu quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa hình, bảng đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp hoặc bằng phương pháp sử dụng ảnh chụp từ máy bay hay ảnh vũ trụ.

 

trac-dia-la-gi-trac-dia-hinh

 

     Trắc địa ảnh: Chuyên nghiên cứu các phương pháp chụp ảnh bề mặt trái đất và công nghệ đo ảnh để thành lập các loại bản đồ.

 

trac-dia-la-gi-anh

 

     Trắc địa công trình: Nghiên cứu phương pháp trắc địa trong khảo sát phục vụ thiết kế công trình, chuyển thiết kế ra thực địa, theo dõi thi công, kiểm tra kết cấu công trình và đo đạc biến dạng các loại công trình trong xây dựng.

 

trac-dia-la-gi-ban-do

 

      Bản đồ: Nghiên cứu phương pháp biểu thị,biên tập, trình bày, chế biến, in và sử dụng các loại bản đồ địa lý, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề khác.

 

trac-dia-la-gi-dia-hinh

 

      Chế tạo máy và thiết bị đo vẽ: Nghiên cứu chế tạo các loại máy đo ngoại nghiệp, các máy đo vẽ nội nghiệp, xây dựng các phần mềm chuyên dụng để xử lý, tích hợp, quản lý và khai thác số liệu trắc địa bản đồ.

 

trac-dia-la-gi-che-tao-may-trac-dia

 

     Ngày nay cùng với sự phát triển của điện tử - tin học người ta đưa ra khái niệm mới “Địa tin học” (Geomatic). Đó là thuật ngữ liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, quản lý, thể hiện và ứng dụng thông tin trong hệ quy chiếu không gian. Các thông tin vị trí, kích thước hình dạng của các đối tượng trong thế giới thực và các thông tin liên quan khác được thu thập bằng cách sữ dụng các kỹ thuật đo trục tiếp ở thực địa, kỹ thuật đo ảnh hàng không, ảnh viển thám, sau đó chúng được quản lý trong hệ thống máy tính điện tử hiện đại để khai thác sử dụng.