Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc Leica (P2)

TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TOÀN ĐẠC QUA MAY TÍNH

Bước 1: Click vào icons của chương trình LEICA Geo Office Tools

Sau đó màn hình sẽ xuất hiện giao diện chính của hộp thoại

Bước 2: Click vào Tools

Bước 3: Chọn lệnh Data Exchange maneger

Bước 4: Bên tay phải xuất hiện 2 phần Contents

Click Chuột phải vào mục Serial Ports, chọn Settings

Bước 5: Xuất hiện cửa sổ hộp thoại cài đặt, chọn General

Dòng PC/ CF-Card chọn TPS1100/DNA

Sau khi chon lệnh bên Genreal xong, chuyển sang mục COM Settings

Tại mục Port sẽ có 2 cổng cho ta lựa chọn, chọn cổng theo máy rồi bấm Ok

Bước 7: Click Serial Ports.

Bên dưới sẽ xuất hiện 2 cổng kết nối, bạn Settings cổng nào thì ta chọn cổng đó

Sau khi chọn đúng cổng kết nối (COM5) lúc này máy toàn đạc sẽ khởi động và màn hình máy tính sẽ hiện ra phần tên máy sau cổng kết nối.

Bước 8: Bên dưới cổng kết nối sẽ xuất hiện thư mục Files

Chọn tiếp Jobs sẽ hiện ra các Files ta đã đo và đặt tên

Bước 9: Màn hình hiển thị gồm 2 phần Contents, Bên khung cửa sổ bên Phải ta chọn ổ để lưu File trút từ máy tính qua

Ở đây ta chọn File BÀI THI ta Lưu trong máy tính ta để ở vụ trí File  A TRÚT SỐ LIỆU

Bước10: Sau khi dán máy sẽ yêu cầu ta chọn đuôi của File cần lưu chọn Start