Hướng dẫn sử dụng toàn đạc điện tử Leica TS 02

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica là tâm huyến của công ty Hải Ly được biên soạn ra nhằm giúp quý khách dễ dàng sử dụng cũng như hiểu rõ những tính năng của máy,

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐIỆN TỬ ĐẠC LEICA TS-02-LÀM QUEN VỚI CÁC MÀN HÌNH ĐO

 

Phụ lục [ẩn]

1. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-làm quen với các màn hình đo

2. Hướng dẫn cách cài đặt trạm máy và định hướng bằng góc máy toàn đạc Leica TS 02

3. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-phương pháp giao hội nghịch

4. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-cách đo khảo sát và bố trí điểm

5. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-cách đo khoảng cách giữa 2 gương

6. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-cách đo cao của điểm không với tới

7. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-những chức năng đo phụ của máy

8. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02-cách truyền dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính bằng phần mền Leica Geo Office Tools

 

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-bàn phím chuẩn

 1. Bàn phím chuẩn máy toàn đạc leica TS 02

A: Phím cố định của máy

B: Phím di chuyển 4 chiều

C: Phím Enter ( chấp nhận lệnh)

D: Phím ESC ( thoát khỏi lệnh hiện tại)

E: Các phím chức năng ( tại mỗi màn hình sẽ có

 các chức năng khác nhau)

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-màn hình

2. Màn hình máy toàn đạc leica TS 02:

A: Tiêu đề của màn hình ( chương trình đang đo)

B: Dòng lựa chọn-Vị trí con trỏ

C: Tình trạng các biểu tượng

D: Các trường hiển thị-Kết quả đo

E: Dòng lệnh tương ứng với các phím

chức năng F1 ® F4

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-màn hình menu

3. Màn hình MAIN MENU máy toàn đạc leica TS 02:

1 - Q-Survey         Chương trình đo nhanh ( đo không cần khai báo job và làm tuần tự các bước)

2 - Prog                 Các chương trình đo (khảo sát, bố trí điểm thiết kế, giao hội nghịch …)

3 - Manage           Quản lý dữ liệu đo trong máy- Số liệu đo

4 - Transfer          Truyền số liệu sang máy vi tính

5 - Setting             Cài đặt máy toàn đạc

6 - Tools                Các công cụ

 

4. Các thao tác thông dụng của máy toàn đạc điện tử leica tss 02:

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc leica ts 02-bọt thủy điện tử

 4.1. Bật bọt thủy điện tử và dọi tâm laser máy toàn đạc leica TS 02:

nhấn phím [FNC] / Nhấn F1 [Level  & Plummet], Hoặc có thể nhấn phím  hoặc nếu đã đặc chức năng này ở phần cài đặt tổng thể.

 

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-điểm cứng

 b. FIXPOINT – điểm cứng: Nhấn F2 [FIXPOINT]/    F1 [FIND] nhập tên điểm cần tìm

F2 [DELETE] xóa điểm đang hiển thị

→ F3 [NEW] tạo điểm cứng mới

→ F4 [EDIT] sửa điểm cứng

Ví dụ: Khi chọn F2 Fixpoint ta sẽ có màn hình ở dưới, PtlD :  P1  ( điểm P1 là điểm nhập tay) muốn xem các điểm khác ta chỉ cần nhấn phím qua trái hoặc phải

F3 – bạn có thể nhập trước các điểm thiết kế vào máy toàn đạc, đây chính là chức năng đưa số liệu vào máy toán đạc bằng tay

 

 

c. MEASUREMENTS - điểm đo: nhấn F3 [MEASUREMENTS]

→  F3  Tìm điểm theo tên đã biết trước

→  F4  Hiển thị tất cả các điểm đo- ta chỉ cần di chuyển sang trái-phải để xem lần lượt từng điểm, mỗi điểm sẽ có 3 trang thong tin bạn có thể dùng phím page để lật các trang thông tin

Các điểm đo ngoài hiện trường sễ có chữ  measurements ( P2)

Các điểm nhập tay- điểm ta đưa vào máy sễ có chữ Fixpoint ( P0)

4.3. Thay đổi loại gương và hằng số gương máy toàn đạc leica TS 02:

Cách 1: Từ [Main Menu] / Chọn [Setting] / [Enter] / Chọn [EDM] / [Enter]

Thay đổi chế độ đo ở dòng:          EDM Mode

Thay đổi loại gương ở dòng:        Prism Type

Prism – Standard                           Đo với gương tiêu chuẩn

Non – Prism – Std                         Đo không gương ( với Leica Power)

Non – Prism – Track                     Đo liên tục không gương ( với Leica Power)

Prism ( > 3.5km)                           Đo xa

Prisn – Fast                                   Đo nhanh vào gương ( chính xác giảm)

Prism – Tracking                          Đo liên tục vào gương

Tape                                              Đo hồng ngoại vào tấm phản xa

Cách 2 : Tại màn hình của các chương trình đo nhấn phím F4 để chuyển các dòng lệnh trên màn hình đến khi có lệnh [EDM] xuất hiện và nhấn phím chức năng tương ứng để vào thay đổi giống như cách 1

Với gương máy toàn đạc leica TS 02 lớn ta hay sử dụng chế độ sau

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-hằng số gương lớn

 

Với gương Mini máy toàn đạc leica TS 02

 

 hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-gương mini

 

 

Màn hình đo cơ bản của toàn đạc Leica TS 02 Q – Survey: ứng dụng để đo góc, cạnh bằng, cạnh xiên, chênh cao ở phép đo độc lập

Ở chương trình này bạn không phải khai báo tuần tự các bước.

Từ [MAIN MENU] chọn [QSURVEY] / [ENTER]

F1 [ALL]       đo và lưu

F2 [DIST]     đo và hiển thị

F3 [REC]      lưu dữ liệu đang hiển thị

 

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica ts 02-đo nhanh