HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG CHO GPS MAP 78/78S

HƯỚNG DÃN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG CHO GPS MAP 78/78S

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG CHO GPS MAP 78/78S

 

CÀI ĐẶT CHO HỆ THỐNG: 

Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > System > GPS. Bạn sẽ có 3 lựa chọn:

 Normal: GPS sẽ hoạt động dưới chế độ bình thường

- WAAS/EGNOS : bạn nên chọn chế độ này để máy có thể có độ chính xác cao hơn.

- Demo Mode: đã tắt GPS, máy sẽ chạy chế độ mô phỏng. Chỉ sử dụng chế độ này

khi người dùng muốn thực tập với GPS.

 

 

 

 

II. CÀI ĐẶT MÀN HÌNH:

Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > Display

1/ Backlight Timeout :cài đặt thời gian đèn màn hình sẽ tự động tắt, mặc định là 15 giây

2/ Battery Save: chế độ tiết kiệm Pin

3/ Colors: chọn màu cho màn hình hiển thị

III.CÀI ĐẶT CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG:

Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > Units

1/ Distance and Speed: chọn Metric

2/ Elevation (Vertical Speed): chọn Meters (m/s)

3/ Depth: chọn Meters

4/ Tempareture: chọn Celsius

5/ Pressure: chọn Millibars

IV. CÀI ĐẶT THỜI GIAN:

Từ màn hình Menu chính, chọn Setup>Time

1/ Time Format: chọn chế độ 12-hours hoặc 24-hours

2/ Time Zone: chọn Automatic, máy sẽ tự động chọn múi giờ phù hợp cho bạn

VI. CÀI ĐẶT HỆ TỌA ĐỘ & BẢN ĐỒ:

Từ màn hình Menu chính, chọn Setup > Position Format

- Chọn hddd’mm.mmm’ : nếu bạn muốn xem tọa độ dưới dạng độ, phút, giây.

- Chọn UTM UPS : nếu bạn muốn xem tọa độ dưới dạng mét

- Map Datum: chọn Indian Thailand hoặc WGS 84

* Ngoài ra, nếu bạn muốn cài đặt hệ tọa độ VN 2000, thao tác như sau:

 

 

 

 

Nhấn Menu 2 lần để có màn hình Menu chính.

Chọn Setup > Position Format

Chọn Map Datum, chọn User. Sau đó nhập các giá trị của x, Y, Z vào:

 

 

∆x = - 00193, ∆Y = - 00039, ∆Z = - 00111

Nhập xong các giá trị trên, nhấn Quit để thoát ra ngoài

- Tiếp tục chọn Position Format > User Grid > UTM và nhập các giá trị dưới đây vào:

 

 

 

- False Easting : Đổi giá trị thành 500000.0m

- False Northing: Đổi giá trị thành 0.0m

- Longitude Origin: nhập giá trị kinh tuyến trục của địa phương vào

Ví dụ: cần thơ E 105 00: Vĩnh long E105 30’: An giang E104 45’

Lưu ý: Nhớ chuyển chữ W thành E trước giá trị của kinh tuyến gốc.

(xem danh sách kinh tuyến gốc của tất cả các tỉnh, thành ở phần cuối)