Hướng dẫn cách sử dụng máy toàn đạc Topcon GTS 235N-cách trút số liệu từ máy tính qua máy toàn đạc

Hướng dẫn trút số liệu từ máy tính qua máy toàn đạc được biên soạn bởi cộng ty Hải Ly rất chi tiết và cụ thể

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TÍNH QUA MÁY TOÀN ĐẠC

Trong quá trình đo đạc các bạn luôn bị rắc rối với những số liệu vì chúng vừa nhiều mà những con số rất dễ bị nhầm lẫn thì sau đây công ty Hải Ly xin giới thiệu bạn hướng dẫn cách trút số liệu từ máy tính sang máy toàn đạc rất nhanh và tiện lợi giúp bạn giảm thiểu được thời gian và hạn chế được những sai lầm trong lúc nhập số liệu.

 

PHỤ LỤC [ẩn]

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁC CHỨC NĂNG VÀ MÀN HÌNH ĐO CƠ BẢN 

 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH KHAI BÁO TRẠM MÁY-KHAI BÁO ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG-ĐO KHẢO SÁT

 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-PHƯƠNG PHÁP GIAO HỘI NGHỊCH

 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH CHUYỂN ĐIỂM TỪ THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA

 

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TOÀN ĐẠC QUA MÁY TÍNH

 

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TÍNH QUA MÁY TOÀN ĐẠC 

 

 

Thao tác trút số liệu từ máy tính vào máy toàn đạc Topcon GTS 235 N.

1. Thao tác trên máy toàn đạc.

Vào MENU.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F3 (MEMORY MGR) 

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F4 (P1) . Ta được màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F4 (P1

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

-> F1 (DATA TRANSFER) --> F1 (GTS FORMAT) --> F3 (COMM. PARATERS). Ta có màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Ta sẽ cài đặt các thông số trên trùng với các thông số trên phần mềm.

2. Thao tác trên máy tính và phần mềm Topcon link.

A. Trước tiên ta  phải xử lý bản số liệu đưa vào trước.

Mở bảng số liệu trên Excel lên, ta Copy toàn bộ và Paste vào Notepad, sau đó ta định dạng bảng số liệu như hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Sau đó ta lưu lại bảng số liệu này dưới dạng  (*.txt),  như hình dưới:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

B. Thao tác trên phần mềm Topcon link.

Ta vào mở phần mềm Topcon link lên, ta được màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Ta chọn vào File  --> Open file để mở bảng số liệu đã lưu

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Sau đó chọn Save as để lưu lại bảng số liệu dưới dạng sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Sau khi lưu xong ta chọn vào biểu tượng  hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc topcon gts 235n-chọn biểu tưởng truyền trên máy tinh

Ta sẽ có màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn Add New Station ta có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Tại dòng Name ta nhập vào tên máy.

Tại dòng Port ta chọn cổng Comm.

Tiếp theo chọn sang thẻ Advanced để kiểm tra lại các thông số máy. Có màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Lúc này ta kết hợp kiểm tra các thông số trên máy toàn đạc, nếu các thông số trùng khớp với nhau ta chọn OK.

Tiếp tục trên máy toàn đạc, sau khi cài đặt các thông số xong, chọn Esc để về màn hình DATA TRANSFER.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F2: LOAD DATA, ta có màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

-->  F1: COORD  DATA, ta có màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Nhập vào dòng FN tên file, nhập xong ta  ENTER có màn hình hiển thị: 

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Chọn F3: Yes và ta có

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Quay lại với màn hình của Topconlink.

Sau khi cài đặt trong thẻ Advanced xong, ta chọn OK.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn đúp chuột vào tên máy đã đặt ban đầu,(trong ví dụ trên là GTS):

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Tiếp theo chọn đúp vào tên bảng số liệu đã lưu (trong ví dụ hd.xyz).

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn vào Start và đợi đến khi load hoàn thành 100%

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Vậy là thao tác trút số liệu từ máy tính vào máy toàn đạc Topcon đã xong, lúc này ta vào bộ nhớ máy để gọi file số liệu ra và bắt đầu làm việc trên máy.