Hướng dẫn cách sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235N-Phương pháp giao hội nghịch

hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235N giới thiệu phương pháp giao hội nghịch

CÁCH SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N-PHƯƠNG PHÁP GIAO HỘI NGHỊCH

Ở phần trước công ty Hải Ly đã giới thiệu cho bạn cách lập trạm máy và định hướng khi 2 điểm tọa độ mốc nhìn thấy được nhau (dựng máy tại mốc A định hướng lại mốc B) còn đây là phương pháp giao hội khi 2 mốc tọa độ bị khuất hoặc không nhìn thấy được nhau. Sau đây là phần hướng dẫn chi tiết về phương pháp giao hội nghịch của công ty Hải Ly.

 

PHỤ LỤC [ẩn]

1. CÁC CHỨC NĂNG VÀ MÀN HÌNH ĐO CƠ BẢN CỦA MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N

 

2. CÁCH KHAI BÁO TRẠM MÁY-KHAI BÁO ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG-ĐO KHẢO SÁT MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N

 

3. PHƯƠNG PHÁP GIAO HỘI NGHỊCH CỦA TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N

 

4. CÁCH CHUYỂN ĐIỂM TỪ THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N

 

5. CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N QUA MÁY TÍNH

 

6. CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TÍNH QUA MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N

 

 

- Công dụng của việc giao hội là từ 2 điểm đã có tọa độ, ta giao hội 2 điểm đó lại để có tọa độ điểm thứ 3 ( tọa độ tại vị trí dựng máy).

- Sử dụng giao hôi nghịch trong trường hợp ta không dựngdđược máy tại vị trí 2 mốc tọa độ hoặc 2 mốc tọa độ bị che khuất không thể nhìn thấy nhau. Thì lúc này ta sẽ đặt máy ở vị trí bất kì sao cho nhìn thấy 2 mốc tọa độ ta sẽ bắt đầu các bước sau:

Vào MENU:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F2: LAYOUT, ta sẽ có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • F1: INPUT: Để nhập tên file
 • F2: LIST: Để gọi file đã có sẵn trong bộ nhớ máy.
 • F4: ENTER: Hoàn tất việc khai báo tên file. Khi ENTER, ta sẽ có màn hình hiển thị sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F4 để sang trang, ta có màn hình hiển thị sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F2: NEW POINT

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F2: RESECTION, ta có màn hình hiển thị sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F1: INPUT: Để nhập tên điểm

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • F4: ENTER: Để hoàn tất việc khai báo. Khi ENTER ta sẽ có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F4: ENTER, ta sẽ có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • F1: INPUT: Để nhập tên điểm đầu tiên
 • F2: LIST: Để gọi diểm đã có sẵn trong bộ nhớ máy.
 • F3: NEZ: Để nhập tọa độ điểm vào, sau khi chọn ta có màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn Input để nhập tọa độ diểm vào.

 • F4: ENTER: Hoàn tất việc khai báo. Khi ENTER ta sẽ có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Nhập vào chiều cao gương,

Clr: chức năng xóa

Ent: là chấp nhận.

Sau khi nhập chiều cao gương ta bấm ent và được màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F4: DIST, để bắt đầu đo. Sau khi chọn DIST, màn hình sẽ hiển thị: Chuyển sang điểm số 2.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 • F1: INPUT: Để nhập tên điểm.
 • F2: LIST: Để gọi điểm đã có sẵn trong bộ nhớ máy.
 • F3: NEZ: Để nhập tọa độ điểm.
 • F4: ENTER: Hoàn tất việc khai báo. Khi ENTER ta sẽ có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F4: DIST, để bắt đầu đo. Sau khi chọn DIST, màn hình sẽ hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F4: CACL ta sẽ có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F4: NEZ: Ta sẽ có tọa độ điểm giao hội (Tọa độ vị trí dựng máy)

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F3: YES để lưu tọa độ điểm trạm máy lại.Sau khi lưu xong là quá trình định hướng đã hoàn thành, ta có thể tiếp tục làm việc trên máy.