Cách kiểm tra sai số máy thủy bình Sokkia

Cách kiểm tra sai số máy thủy bình Sokkia

Giá :

Liên hệ

 

Cách kiểm tra sai số máy thủy bình Sokkia

 

Cách kiểm tra sai số góc i của máy thủy bình sokkia trong đo cao độ máy thủy bình:

- Sai số góc i là độ lệch của tia ngắm so với mặt nước biển. Cách kiểm tra như sau:

Bước 1: Trên mặt đất bằng phẳng ta đặt 2 mia cách nhau 40 – 45 m. Sau đó ta đặt máy ở giữa 2 mia sao cho khoảng cách từ máy đến 2 mia xấp xỉ 20m.

Bước 2: Ngắm máy về điểm thứ nhất ta đọc chỉ số mia tại A là (a1 = 1413 mm) và tương tự ngắm máy về điểm 2 ta đọc chỉ số tại mia B là (b1 = 1068 mm).

 Bước 3: Ta trừ a1 cho b1 để có được chênh cao giữa 2 điểm A và B

=> Chênh cao giữa 2 điểm A và B khi ta đặt máy ở giữa h1 = a1 – b1 = 1413 – 1068 = 345 mm

Bước 4: Ta dời máy lại gần 1 trong 2 mia (ở đây ta chon mia B) và làm tương tự. Ta ngắm máy về điểm thứ nhất ta đọc chỉ số mia tại A là (a2 = 1379 m) và tương tự ngắm máy về điểm 2 ta đọc chỉ số tại mia B là (b2 = 1032 m)

Bước 5: Ta trừ a2 cho b2 để có được chênh cao giữa 2 điểm A và B

  •  Chênh cao giữa 2 điểm A và B khi ta đặt máy ở gần B h2 = a2 – b2 = 1379 – 1032 = 347 mm

Bước 6: Vậy chênh cao giữa 2 điểm A và B khi ta đặt máy ở giữa và đặt máy gần B thì độ chênh cao lệch nhau sẽ là:

∆H = h1 – h2 = 345 – 347 = - 0002 mm

  •  Lưu ý: Khi ta kiểm tra độ sai số góc i của máy thì ∆H không được lệch quá ±3mm (tức là ≤ ±0,003 m). Nếu sai số quá lớn ta nên mang máy đến các trung tâm kiểm định để hiệu chuẩn lại.

sai số trên máy thủy bình là lỗi thường gặp, vì thế ta nên thường xuyên kiểm tra sai số của máy thủy bình sokkia